Persoonlijkheidsmodel

Persoonlijkheidsmodellen vormen de basis van elke persoonlijkheidstest. In een persoonlijkheidsmodel worden verschillende persoonlijkheidskenmerken onderscheiden. In de uitslag van de betreffende persoonlijkheidstest volgt dan een uitspraak over de verschillende kenmerken en het voorkomen ervan in jouw persoonlijkheid. Er zijn verschillende persoonlijkheidsmodellen die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld. Enkele bekende persoonlijkheidsmodellen zijn:

  • Het Five Factor Model: Big 5  persoonlijkheidstest – Vijf dimensies met karakterbeschrijvingen
  • Het Enneagram – Negen typen persoonlijkheden
  • De Roos van Leary – Typeringen van persoonlijke interactie
  • De Teamrollentest Belbin – Negen rollen in team
  • De Myers-Briggs Type Indicator – 16 persoonlijkheidstypen
  • Kernkwaliteitentest  – Persoonlijke kwaliteiten worden al dan niet met feedback ondervraagd
  • Leerstijlentest Kolb – Persoonstypen worden onderverdeeld in leerstijlen (Doener, Dromer, Denker, Beslisser)

Elk van deze persoonlijkheidsmodellen heeft zijn waarde en geeft weer nieuw, ander inzicht in wie je bent, vaak ook ten opzichte van anderen. Toch is men onder wetenschappers redelijk eensgezind; de Big Five persoonlijkheidstest is het meest betrouwbare en breed inzetbare instrument voor het meten van persoonlijkheid. Lees meer artikelen over persoonlijkheid.