Persoonlijkheidsmodellen

Persoonlijkheidsmodellen

Persoonlijkheidsmodellen vormen de basis van elke persoonlijkheidstest. In een persoonlijkheidsmodel worden verschillende persoonlijkheidskenmerken onderscheiden. In de uitslag van de betreffende persoonlijkheidstest volgt dan een uitspraak over de verschillende kenmerken en het voorkomen ervan in jouw persoonlijkheid . Er zijn verschillende persoonlijkheidsmodellen die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld. Enkele bekende persoonlijkheidsmodellen zijn:

  • De Big 5  persoonlijkheidstest – Vijf dimensies met karakterbeschrijvingen
  • Het Enneagram – Negen typen persoonlijkheden
  • De Roos van Leary – Typeringen van persoonlijke interactie
  • De Teamrollentest Belbin – Negen rollen in team
  • De Myers-Briggs Type Indicator – 16 persoonlijkheidstypen
  • Kernkwaliteitentest  – Persoonlijke kwaliteiten worden al dan niet met feedback ondervraagd
  • Leerstijlentest Kolb – Persoonstypen worden onderverdeeld in leerstijlen (Doener, Dromer, Denker, Beslisser)

Elk van deze persoonlijkheidsmodellen heeft zijn waarde en geeft weer nieuw, ander inzicht in wie je bent, vaak ook ten opzichte van anderen. Dus als je jezelf wilt leren kennen zijn er genoeg mogelijkheden…. Lees meer over persoonlijkheid.